Γιατί τα πουλιά που κάθονται στα σύρματα της ΔΕΗ δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία;

κοινοποίηση