Γιατί τα ηλεκτρόνια δεν πέφτουν πάνω στον πυρήνα;

Ο πυρήνας σε ένα άτομο έλκει τα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται γύρω του. Αλλά γιατί αυτά δεν πέφτουν τελικά πάνω του;

κοινοποίηση