γιατί μια μικρή πέτρα βουλιάζει στην θάλασσα ενώ ένα τεράστιο πλοίο δεν βουλιάζει;

κοινοποίηση