γιατί κάποιες ποικιλίες πατάτας δεν έχουν πλέον άνθη;

σήμερα οι περισσότερες ποικιλίες πατάτας αναπαράγονται μέσω των κονδύλων.με αυτόν τον τρόπο κάποιες εχουν χάσει τα άνθη τους. για πιο λόγο συμβαίνει αυτό;

κοινοποίηση