γιατί οι υποδιαιρέσεις του χρόνου είναι 60 (πχ 60λεπτά, 60δευτερόλεπτα) και όχι 10 ή 100 όπως των υπολοίπων μεγεθών;

κοινοποίηση