Γιατί οι κυψέλες των μελισσών είναι φτιαγμένες από εξαγωνικά κελιά;