γιατί η κίνηση του μαστιγίου παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο (αφού δεν χτυπάει πουθενά);

κοινοποίηση