γιατί δεν αξιοποιούμε την ενέργεια που μας προσφέρουν οι κεραυνοί;