Για κάθε παρατήρηση-απάντηση υπάρχει πάντα μονοσήμαντη υπόθεση-ερώτηση που οδηγεί σ΄αυτή;

κοινοποίηση