πότε κυκλοφόρησε το ευρώ ως νόμισμα σε διάφορες χώρες;