εφόσον τα κύματα δεν διαδίδονται στο κενό πως επικοινωνούν ένας διαστημικός σταθμός και η βάση στην γη;

κοινοποίηση