Έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει ο Λαμαρκισμός;

Αν ναι,πότε και πως; Αναφέρετε,γενικότερα,σχόλια για αυτήν την θεωρία(αρνητικά,θετικά κτλ)

κοινοποίηση