οι ταχύτητες σε ένα δίκτυο μετρώνται σε μονάδες MBps και Mbps; οι δύο αυτές μονάδες σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;

κοινοποίηση