ποιά η διαφορά ανάμεσα σε switch, hub και router;

κοινοποίηση