ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός κινητήρα πετρελαίου (diesel) ;

κοινοποίηση