Γιατί διαδίδεται το φως και όχι ο ήχος στο κενό;

κοινοποίηση