μπορώ (στο Word) να μετατρέψω με μία μόνο εντολή ένα ολόκληρο κείμενο σε κεφαλαία γράμματα;

κοινοποίηση