Η απόλυτη τιμή ενός αρνητικού αριθμού είναι ο αντίθετός του