μπορώ σε έναν υπολογιστή να έχω περισσότερα απο ένα λειτουργικά συστήματα (πχ windows και linux μαζί);

κοινοποίηση