γιατί όταν θερμαίνουμε νερό εμφανίζονται φυσαλίδες (πριν ξεκινήσει ο βρασμός);

κοινοποίηση