μπορώ να στείλω ένα email σε πολλά άτομα ταυτόχρονα αλλά χωρίς να φαίνονται στον κάθε παραλήπτη όλοι όσοι λαμβάνουν το συγκεκριμένο email;

κοινοποίηση