μπορώ να ενώσω πολλά αρχεία Word σε ένα;

έχω γράψει 7 κεφάλαια μιας εργασίας σε 7 διαφορετικά αρχεία Word.
Μπορώ να τα ενώσω σε 1 αρχείο όλα μαζί;

ευχαριστώ θερμά.

κοινοποίηση