μπορώ να ενώσω απευθείας 2 υπολογιστές ώστε να βλέπω απο τον έναν τον δίσκο του άλλου;

κοινοποίηση