μπορώ να εκτυπώσω κάτι που βλέπω στο ipad (πχ μια φωτογραφία);

κοινοποίηση