ποιά είναι η καλύτερη μονάδα αποθήκευσης (πχ ο σκληρός δίσκος ή usb flash);

κοινοποίηση