Ατομικός αριθμός ενός ατόμου στην Χημεία ονομάζεται ο αριθμός των


κοινοποίηση