απο που προέρχεται το αλάτι που έχει η θάλασσα;

κοινοποίηση