αν είμαστε μέσα στην θάλασσα υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε ηλεκτροπληξία απο κεραυνό;

κοινοποίηση