αν φωνάξουμε στο διάστημα θα ακουστεί η φωνή μας σε κάποιον που είναι κοντά μας;

κοινοποίηση