αν χρησιμοποιήσω ασύρματα ηχεία θα έχω απώλειες στην ποιότητα του ήχου;

κοινοποίηση