τι αεροδυναμικό συντελεστή έχουν τα αυτοκίνητα της formula1;

κοινοποίηση