γιατί τα φαγητά διατηρούνται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αν είναι στο ψυγείο;