τι ακριβώς είναι το φαινόμενο μνήμης που παρουσιάζουν οι μπαταρίες;