ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά του πρώτου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή;