Για ποιο λόγο οι Τσεργίνηδες άλλαξαν επώνυμο στη διάρκεια του 18ου αιώνα, τρέποντας το σε αυτό των Κολοκοτρωναίων;