Γιατί τα φώτα της πόλης δείχνουν να τρεμοσβήνουν όταν τα κοιτάμε από απόσταση;