τι σημαίνουν τα αρχικά UHF και VHF που εμφανίζονται στις συχνότητες του τηλεοπτικού σήματος;