τι ονομάζουμε απόλυτη και τι σχετική θέση ενός αντικειμένου;