πως συμπιέζω ένα αρχείο ώστε να το κάνω σε μορφή zip ή rar;