ποιός ο ρόλος του ρυθμού ανανέωσης (Hz) σε μια τηλεόραση;