υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεκόρ από τους ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας ;