Τι γίνεται κατά την αγορά προϊόντος,με δόσεις,χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα;