γιατί η πινακίδα “STOP” είναι οκτάγωνο και όχι κύκλος ή τρίγωνο όπως οι υπόλοιπες;