το μαγνητικό πεδίο είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό;