πότε ένας οργανισμός χαρακτηρίζεται ως “ξενιστής”;