πως υπολογίζονται τα συνολικά μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011;