απο ποιά χρώματα και με ποιά αναλογία προκύπτει το μωβ;