γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και δεν το τρώμε ωμό;