όταν αποθηκεύουμε φαγητό στην κατάψυξη αυτό χάνει τα θρεπτικά του συστατικά;