γνωρίζει κανείς τους κανονισμούς που ισχύουν στο πρωτάθλημα formula1 για την περίοδο 2010-2011;